ترک اعتیاد
تعرفه درمان 
سم زدایی

تعرفه های درمان سم زدایی سریع ترک اعتیاد فجر 

برنزی

بدون همراه
تومان ۱۰،۰۰۲،۰۰۰ سه روز
 • اتاق شخصی
 • ویزیت روزانه
 • مشاوره
 • پیگیری بعد از درمان
 • استفاده از امکانات هتل
 • مدت درمان ( سه روز )

نقره ای

بدون همراه
تومان ۱۳،۳۶۰،۰۰۰ چهار روز
 • اتاق شخصی
 • ویزیت روزانه
 • مشاوره
 • پیگیری بعد از درمان
 • استفاده از امکانات هتل
 • مدت درمان ( چهار روز )

طلایی

بدون همراه
تومان ۱۶،۷۰۰،۰۰۰ پنج روز
 • اتاق شخصی
 • ویزیت روزانه
 • مشاوره
 • پیگیری بعد از درمان
 • استفاده از امکانات هتل
 • مدت درمان ( پنج روز )

برنزی

همراه بیمار
ریال ۱۱،۹۰۰۰،۰۰۰ سه روز
 • همراهی بیمار
 • اتاق شخصی
 • ویزیت روزانه
 • مشاوره
 • پیگیری بعد از درمان
 • استفاده از امکانات هتل
 • مدت درمان ( سه روز )

نقره ای

همراه بیمار
ریال ۱۵،۸۸۰،۰۰۰ چهار روز
 • همراهی بیمار
 • اتاق شخصی
 • ویزیت روزانه
 • مشاوره
 • پیگیری بعد از درمان
 • استفاده از امکانات هتل
 • مدت درمان ( چهار روز )

طلایی

همراه بیمار
ریال ۱۹،۸۵۰،۰۰۰ پنج روز
 • همراهی بیمار
 • اتاق شخصی
 • ویزیت روزانه
 • مشاوره
 • پیگیری بعد از درمان
 • استفاده از امکانات هتل
 • مدت درمان ( پنج روز )

نظر کاربران درمان شده

پخش ویدئو

سوالات متداول

بله. در صورتی که پزشک تشخیص به بستری بیشتر بدهند ممکن است یک یا دو روز درمان طولانی تر شود فقط در ازای هر شب بیشتر اقامت در هتل بر اساس نرخ فعلی مبلغ یک میلیون دریافت می گردد.

هزینه غذای سه روز بستری به عهده ی هتل می باشد.

بله . بیمار و همراه خود در اتاق دوتخته اقامت داشته و از امکانات هتل بهره می برند.

بله. فقط خوراکی هایی که با درمان تداخل نداشته و  روی درمان اثر عکس نگذارد و بهتر است قبل از خرید هر خوراکی با پزشک معالج هماهنگی لازم صورت پذیرد.

خیر. بخاطر نیاز بیماران به آرامش و سکوت، تا جایی که امکان دارد از ملاقات بیمار پرهیز شود تا بیماران در آرامش درمان خوبی را داشته باشند.

خیر. بخاطر نیاز بیماران به آرامش و سکوت، تا جایی که امکان دارد از ملاقات بیمار پرهیز شود تا بیماران در آرامش درمان خوبی را داشته باشند.

در روز سوم درمان بیشتر بیماران به حالت عادی رسیده و بهبودی کامل حاصل می گردد. بیماران می توانند با اجازه و هماهنگی پزشک به خرید رفته و از اماکن تاریخی و گردشگری شهر دیدن نمایند.

بله. در مقابل هتل پارکینگ سر باز وجود دارد که که عمومی بوده مشرف به دوربین های مدار بسته می باشد.

سوالات پزشکی و درمانی

بهتر است بعد از ترک کامل مواد مخدر، سیگار ترک شود.

بهتر است تا یک ماه قبل از سم زدایی این داروها ترک شود ولی در صورت نیاز مصرف باید پزشک را در جریان قرار داد.

پزشک از زمان بستری بیمار و شروع درمان، چندین بار در روز بیماران را ویزیت کرده و در صورت نیاز خارج از زمان های تعیین شده، پزشک به بالین بیمار خواهد رفت.

در سه روز بستری ، سه جلسه و در صورت نیاز چهار جلسه مشاوره برای بیمار و خانواده همراه در نظر گرفته شده است. بعد از ترخیص بیمار می تواند در صورت نیاز به مشاوره، با مشاور تماس گرفته و راهنمایی لازم رادریافت نمایید. در ضمن مشاوره بعد از ترخیص بیمار در چندین نوبت از طریق تماس تلفنی انجام می شود.

خیر. بخاطر نیاز بیماران به آرامش و سکوت، تا جایی که امکان دارد از ملاقات بیمار پرهیز شود تا بیماران در آرامش درمان خوبی را داشته باشند.

بله. به علت شخصی بودن اتاق های بیماران، حضور همراه (مخصوصا از اعضای خانواده) می تواند نقشی موثر در روند درمان داشته باشد.

خیر . پزشک فقط بیماران را در هتل درمان می کنند و امکانات درمانی  و پرستار در هتل سازمان دهی گردیده است.  البته ویزیت در منزل برای بیماران هزینه ی بیشتری به همراه دارد.