آموزش خانواده

[siteorigin_widget class=”orion_image_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

آموزش خانواده

اهمیت ترین نکته در درمان اعتیاد  انگیزه  خود فرد است به خاطر داشته باشیم هیچ گاه نمی توان یک معتادبدون انگیزه

را با فشار و زور  اطرافیان  مجبور به  ترک اعتیاد کرد . اولین  سوالی که  باید از مرجعان به مراکز درمانیپرسید این است که

به چه دلیل اقدام به ترک نمودید ، چرا  که انگیزه برخی افراد  ترک  مواد نیست  برخی ازدلائل آن که  معتادان  بدون قصد

واقعی پا به مراکز درمانی میگذارند عبارتند از:

۱)گرفتن امتیازات خاص از خانواده یا سایرین

۲)کم کردن میزان مصرف مواد

۳)مراجعه به مراکز قضائی و قانونی و نفی اعتیاد در گذشته و فرار موقت از قانون به بهانه درمان اعتیاد

[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_image_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

بعضی مواقع  عمل درمان به  انصورت است که  فرد وقتی احساس  میکند مواد  اثرات قبل  را ندارد کم کم  برایش مشکل درست

میکند  دو دل میشود که  آیا درمان بکنم یا نه در اینجا  خانواده باید کمک  کند  و لزومی  ندارد درمان خیلی داوطلبانه باشد و لازم

است فشار هایی از طرف خانواده باشد که فرد بداند اطرافیانش دوست دارند که او درمان شود .در خانواده درمانی  ما این توصیه

را میکنیم که پدر وقت  بیشتری برای  او بگذارد و به مادر گفته میشود که اگر احیاناً شب پدر خسته آمد به خانه شروع به نغ زدن

نکند و از فرزند ایراد بگیرد ، و باعث  شود پدر تنبیه کند یا باعث تحقیر شود و نوجوان از منزل خارج شود و شروع به مصرف کند

 

[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_image_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

بیاد داشته باشید که  ترک جسمانی  مواد بخش  کوچکی  از درمان  است و  سهم  عمده درمان ، در درمانهای روحی اعتیاد است ،

درمان اعتیاد بدون  در نظر گرفتن ابعاد روحی و روانی آن احتمال  شکست  درمان را افزایش میدهد  و خانواده هایی که نمیدانند

چگونه فرد معتاد را به درمان تشویق  کنند می توانند از مشاورین اعتیاد در مراکز درمان بهره بگیرد ، توجه خانواده ها به این است

که افرادی که به سم مواد مخدر کشیده   میشوند  زمینه های ناخوشایند   در  خانواده است و  خانواده ها در گرایش  فرد بسمت

اعتیاد نقش دارند و بیشتر درمان غیر داروئی را به خانواده ها اختصاص میدهند که نقش مثبت و فعالی رو در درمان دارند و آینده ی فردشکل  میگیرد و  بخاطر همان از برگشت دوباره و استفاده مکرر از مواد اجتنابتحقيقات انجام شده در زمينة نقش خانواده در

اعتياد فرزندان  نشان  مي‎دهد كه  مؤلفه‎هاي  ذيل از عمده‎ترين  عوامل خانوادگي  اعتياد فرزندان است. میکنند. نظارت خانواده

برمعاشرت و رفتار افراد ترک کرده در باقی  ماندن  او در پاکی موثر است اما رها ساختن  فرد معتاد در جامعه و یا بر عکس نظارت

بسیا شدید ، گاه اثر بدی بر جای میگذارد  و احتمال  لغزش و جلب  او بطرف اعتیاد اعتیاد افزایش  می یابد . باید دانست که فرد

معتاد بدنبال علت ریشه ای به مصرف  مواد مخدر  میپردازد  ودر صورت  درمان جسمی  یا علامتی ، فرد  معتاد  نمی توان به این

درمان خوش بین بود . آنچه در درمان بسیار حائز اهمیت است ، درمانهای غیر  داروئی و حل مشکلات ریشهای فرد معتاد است .

[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_image_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

خانواده باید توجه بکنه  بخصوص  همسر یا فرزندان باید  به این مسئله  توجه کنند که باید فرصت داد بفرد  معتاد ، درستِ یکبار

اون توی زندگیش  اشتباه کرده ، اما  ما نباید این  باور رو داشته  باشیم که اعتیاد قابل درمان  نیست و  فایده ای نداره . در  موارد

زیادی که ما میبینیم عمدتاً  دلایل اجتماعی  هست که باعث  گرایش  فرد به اعتیاد  میشود . یک نکته مهم این است که مردانی

که دچار اعتیاد  می شوند برای  هم نوا  کردن  همسر با  خودشان  و  ساکت  کردن  او  و آرام  شدن فضای خانواده مشاجرات  یا

اعتراض های خانواده زن رو به  سمت مواد دعوت  میکند و این هم نوا شدن با هم فاز هایی  ایجاد میکند که به هیچ عنوان فضا

متعادل و متناسب تربیتی برای فرزندان نخواهد بود در این خانواده پدر به دنبال به دنبال تهیه مواد خودش ممکن است تن به هر

کاری بدهد  حتی تا انجا که زنان در این  خانواده ها به روسبی گری هم کشانده میشوند و در این خانواده ها  نقش مرد مخدوش

شده است پدر معتاد پدری است که نظارت درستی بر خانواده خود ندارد و شنونده حرفهای آنان نیست و نیاز های مادی و معنوی

انها را بر طرف نمی کند  و طبیعی است که یکی از ارکان اساسی خانواده مخدوش است .

[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_image_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

مقدمه

به ‎طور كلي يافتن نقش خانواده و به‎خصوص والدين در اعتياد فرزندان، از طريق تحليل روابط آنها با يكديگر و جو عاطفي حاكم

بر خانواده روشن مي شود.  پدر و مادر نقش  مهم در شكل‎دهي  رفتار فرزندان  و ساختار شخصيت  آنها دارند. فرزندان از طريق

همانندسازي  با والدين بسياري از  رفتارها را ياد مي‎گيرند و  از سوي  ديگر سبك‎هاي  تربيتي والدين،  روابط والدين با فرزندان،

فرهنگ خانواده نيز مي‎تواند در رفتار فرزندان از جمله معتاد شدن يا نشدن آنها مؤثر باشد.تحقيقات انجام شده در زمينة نقش

خانواده در اعتياد فرزندان نشان مي‎دهد كه مؤلفه‎هاي ذيل از عمده‎ترين عوامل خانوادگي اعتياد فرزندان است.

[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_image_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

بررسي‎هاي انجام گرفته در زمينة  علل اعتياد نشان  مي‎دهد  كه كمبودهاي  عاطفي  و عدم توجه  به نيازهاي فرزندان از علل مهم

اعتياد فرزندان است.اگر نيازهاي عاطفي فرزندان  از سوي خانواده به‎صورت صحيح و مطلوب ارضا نشود، ممكن است فرزندان به

اعتياد و مواد مخدر روي آورند. تحقيقات انجام شده در زمينة  «بررسي و  شناخت  عوامل اجتماعي مؤثر در اعتياد افراد»،«بررسي

عوامل مؤثر در اعتياد جوانان به مواد مخدر» ، «بررسي علل و عوارض رواني ـ اجتماعي اعتياد در ايران» و «نقش خانواده در اعتياد

جوانان» همه نشانگر آن است كه نحوة رفتار والدين افراد معتاد با فرزندانشان با بي توجهي، بدون محبت، و خشونت‎آميز بوده و

رابطة عاطفي مطلوب ميان آنها وجود نداشته است.  بنابراين روابط ناسالم پدر و مادر با  فرزندان، باعث مي‎شود كه فرزندان براي

بدست آوردن آرامش رواني خويشتن به انواع مواد مخدر آلوده شوند.

[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_image_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

يكي ديگر از عوامل خانوادگي كه مي‎تواند زمينة انحرافات فرزندان  از جمله اعتياد آنها را فراهم سازد، از هم‎گسيختگي و اختلافات

خانواده‎هاست. درتحقيق انجام شده تحت عنوان «نقش خانواده دراعتياد جوانان» يكي ازعوامل مؤثردراعتياد فرزندان اختلافات

خانوادگي و عدم انسجام خانواده‎ها گزارش شده است.

آموزش خانواده

[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_image_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

تحقيقات نشان مي‎دهد كه بيشترين تعداد بزهكاران و معتادان، مربوط به خانواده‎هاي فقير و كم درآمد مي‎باشد. فقر مادي از

دو جهت مي‎تواند با اعتياد فرزندان رابطه داشته باشد:

الف: فرزندان خانواده‎هاي فقير ممكن است جهت  امرار معاش و بدست آوردن پول به شغل‎هاي كاذب از جمله خريد و فروش

مواد مخدر روي  آورند و در مرور  زمان معتاد شوند.  يا افرادي كه  شغل‎شان  حمل  و نقل مواد مخدر است ، ممكن است افراد

كم درآمد را با دادن مقداري پول به‎دام كشند و معتاد كنند و از آنها در جهت اهداف شوم‎شان سوء استفاده نمايند.

ب: فقر  مادي  در  اغلب  موارد با  فقر  فرهنگي  همراه  است،  خانواده‎هايي كه  از  نظر مادي  فقيرند ممكن  است  به مسايل

عاطفي و تربيتي  فرزندان  نيز رسيدگي  كافي  نكنند  و فرزندان  به‎ خاطر  كمبود مسايل  عاطفي و تربيتي به رفتارهاي نابهنجار

از جمله اعتياد رو آورند.

آموزش خانواده

[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_image_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

از مسايل ديگر خانوادگي  در زمينة اعتياد فرزندان ،  اعتياد پدر و مادر و تأثير  آن در معتاد شدن فرزندان، و يا اثر معتاد بودن

يكي از نزديكان بر روي نوجوانان يك فاميل است. فرزندان با مشاهدة والدين از آنها تقليد مي‎كنند. و در اعتياد با آنها همانند

سازي مي‎كنند. تحقيقات  انجام  شده خارجي  و داخلي در مورد  علل اعتياد جوانان نشان مي‎دهد كه اغلب معتادان از پدر،

مادر، پدربزرگ، مادربزرگ و ديگر اعضاي خانواده و يا دوستان نزديك، ياد گرفته‎اند، و آنها عوامل اصلي معتاد شدن جوانان و

نوجوانان بوده است.آموزش خانواده

[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_image_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

بي‎سواد و يا  كم‎سواد  بودن والدين  نيز از مسايل خانوادگي  علل اعتياد  است و در تحقيقات  انجام شده به عنوان يك عامل

ارزيابي شده است. با توجه به اين‎كه ناكارآمدي خانواده و بي‎توجهي والدين به ترتيب فرزندان مي‎تواند از عوامل و زمينه‎هاي

 اصلي اعتيار فرزندان باشد، لازم است  در جهت تحكيم خانواده  و ايفاي نقش  كارآمدي آن  در جامعه، به خانواده‎ها آموزش‎

هايي ارايه شود  تا بتواننداز اعتياد فرزندان جلوگيري كنند. بايد خانواده‎ها را از طريق وسايل  ارتباط جمعي و اراية برنامه‎هاي

مناسب و كاربردي براي ايجاد يك كانون گرم خانوادگي و تربيتصحيح فرزندان در دوره‎هاي مختلف رشد، آموزش داد.

اگر روابط والدين با فرزندان سالم باشد و خانواده نقش تربيتي خود را به‎صورت مناسب انجام دهد بسياري از نابهنجاري‎هاي

اجتماعياز جمله مشكل اعتياد در جامعه حلّ خواهد شد.

آموزش خانواده آموزش خانواده آموزش خانواده آموزش خانواده

[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]