مجموعه درمانی فجر در راستای عمل به تعهدات خود و در راستای بالا نگه داشتن کیفیت در شرایط فعلی و با توجه افزایش چند برابری هزینه ها در سال ۱۴۰۱، ناچار به افزایش قیمت همگام با نرخ عمومی تورم در سال جدید خواهد بود. از این رو از تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۲ خدمات مرکز درمانی فجر با قیمت جدید به شما ارائه خواهد شد. هدف ما از این اطلاع‌­رسانی ارج نهادن به شما مشتریان وفادار فجر است تا بتوانید خدمات مورد نظر خود را تا پایان سال ۱۴۰۱، با قیمت فعلی رزرو  و تهیه نمایید.

مجموعه فجر مثل همیشه قدردان حمایت و درک شما همراه هان وفادار خود است.